Młodzi i teatr

Czego oczekują młodzi widzowie od teatru? Jakie są ich wzajemne relacje? Co ich przyciąga, a co odpycha i jak wpływa na to kontekst i forma spektaklu? Czy i jak o teatrze rozmawiają? Projekty "Młodzi i teatr" oraz "...żeby spektakl dawał do myślenia" szukały odpowiedzi na te właśnie pytania, poprzez rozmowy grupowe i indywidualne z młodymi ludźmi w wieku 16-19 lat, nauczycielami i opiekunami kół teatralnych, reżyserami i pracownikami instytucji kultury.

Otwórz »

Relacje widza z teatrem

Choć sprawa pozycji widza staje się coraz ważniejsza, to rzadko konkretny, pojedynczy odbiorca pytany jest o zdanie lub sam zabiera głos. Postanowiliśmy zapytać go – w bezpośrednim spotkaniu, które dawałoby szansę podzielenia się odczuciami, spostrzeżeniami, emocjami – jak odbiera te spektakle, które uchodzą za „trudne”, „hermetyczne”, „niezrozumiałe”. Krótko mówiąc – jakie ten fantomowy „zwykły widz” zajmuje stanowisko wobec współczesnego teatru?

Otwórz »

Uczestnictwo w kulturze

Do czego potrzebujemy dziś instytucji kultury? Co to znaczy „uczestniczyć w kulturze”? Przecież kultura, w sensie antropologicznym, to wszystko, co nas otacza, a więc uczestniczymy w niej na co dzień. Kilkunastu osobom przekazaliśmy kamerę wideo i poprosiliśmy o prowadzenie dzienników wizualnych podczas Malta Festival Poznań. Dokumentowali wydarzenia, ale też rozmowy i inne, pozornie pozafestiwalowe czynności. Wnioski są nieoczywiste!

Otwórz »
o badaniach