vfvdvs

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA Alexander J. C. 2010, Świadomość ikoniczna: materialne odczuwanie znaczenia, przeł. S. Burdziej, J. Gądecki, w: tenże, Znaczenia społeczne, NOMOS, Kraków, s.447-462. Appadurai, A. 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, UNIVERSITAS, Kraków. Barbrook, R. 2009, Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski, przeł. J. Dzierzgowski, MUZA, Warszawa. Belfiore, E. Bennett, O. 2009, Researching the social impact of the arts: literature, fiction and the novel,”International Journal of Cultural Policy”, 15:1, 17-33. Belfiore, E. Bennett, O. 2007, Rethinking the Social Impact of Art.”International Journal of Cultural Policy”, 13:2, 135-151. Berlin, I. 2002, Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei, przeł. M. Filipczuk, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań. Bishop, C. 2012, Delegated Performance: Outsourcing Authenticity,”October”, nr 140, 91-112. Czaplińska, E. 2011, Maltańska notka powarsztatowa, < http://tworzeniekultury.pl/warsztaty.html> [dostęp: 15.01.2014]. Czarniawska, B. 2010, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Wydaw. Poltext, Warszawa. Collins, R. 2011, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, przeł. K. Suwada, Nomos, Kraków. Danto, A.C. 2013, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, przeł. M. Salwa, UNIVERSITAS, Kraków. Geertz, C. 2010, Po fakcie. Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog, przeł. T. Tesznar, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Goffman, E. 2006, Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa. Goffman, E. 2012, Zachowania w miejscach publicznych, przeł. O. Siara, PWN, Warszawa. Halpern, S. 2013, Are We Puppets in a Wired World?, < http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/nov/07/are-we-puppets-wired-world/> [dostęp: 15.01.2014]. Homans, G. C. 2006, Podstawowe procesy społeczne, przeł. J. Olbrycht, [w:] A. Jasieńska Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski red., Współczesne teorie socjologiczne, SCHOLAR, Warszawa. Ilouz, E. 2010, Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa. Kahneman, D. 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak, Media Rodzina, Poznań. Kaufmann, J.-C. 2013, Kiedy Ja jest kimś innym. Dlaczego i jak coś się w nas zmienia, przeł. A. Kapciak, Oficyna Naukowa, Warszawa. Klaić, D. 2011, Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca. Przewodnik, przeł. M. Turski, NiNA, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa. Klawiter, A., Wiener, D. 2009, Emocje w odbiorze dzieła sztuki, „Ekspektywa_2”, 27-47. Krajewski, M. 2013, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1/2013, s.29-68. Kundera, M. 2004, Zdradzone testamenty. Esej, przeł. M. Bieńczyk, PIW, Warszawa. Lash, S., Lury C. 2011, Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, przeł. J. Majmurek, R. Mitoraj, Wydaw. Unniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Latour, B. 2009, Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, przeł. K. Arbiszewski, Ł. Afeltowicz, Teksty Drugie 1-2 /2009. Lawler, E.J. 2009, Teoria afektu w wymianie społecznej, przeł. M. Biernacka, [w:]: O. Manterys, Janusz Mucha, red. Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Nomos, Kraków, 155-184. Lynch, K. 2011, Obraz miasta, przeł. T. Jeleński, Wydawnictwo Archivolta, Kraków. Maki, F. 2008, Nurturing Dreams. Collected Essays on Architecture and the City, MIT Press, Cambridge-London. Popper, K. 2012, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, Wydaw. Nauk PWN, Warszawa. Scorsese, M. 2013, The Persisting Vision: Reading the Language of Cinema, < http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/aug/15/persisting-vision-reading-language-cinema/> [dostęp: 15.01.2014]. Turner J., Stets J.E. 2009, Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Underhill, P. 2007, Dlaczego kupujemy. Nauka o robieniu zakupów. Zachowania klienta w sklepie, przeł. R. Szewczyk, MT Biznes, Warszawa.